Skip to main content

Om oss

Ett hållbart Täby är en partipolitiskt obunden förening som driver på klimatomställningen i Täby med inspiration, samverkan och gemenskap. Vi har varit verksamma som nätverk sedan 2019 och vi driver ett aktivt community på Facebook med över 2000 följare. Vi har sedan starten anordnat en mängd aktiviteter för att sprida kunskap och och engagera till omställning, så som webinarer, klädbyten, kampanjer och bevakning av vår kommuns klimatarbete.

Våren 2024 tog vi steget att bilda en förening och idag drivs vi av en styrelse som är organiserad i fyra fokusområden, som du kan läsa mer om under Fokusområden. Vi välkomnar alla som vill delta i resan mot ett mer hållbart Täby att bli medlemmar, partners eller följa oss i sociala medier!

Vision

I vårt hållbara Täby … 

 

… LEVER MÄNNISKOR ETT GOTT LIV

Täbyborna har knäckt koden för ett gott liv. Vi blir uppmärksammade internationellt för att verkligen ha dragit nytta av våra otroligt gynnsamma förutsättningar och skapat ett blomstrande samhälle, med hög tillit och en stor gemenskap. Vi har bytt ut stora delar av vår konsumtion mot cirkulära marknader, det finns lokala center fulla med cirkulära tjänster och mötesplatser för det. I våra liv finns det plats för natur, återhämtning och relationer och vi känner mening i att ta hand vårt lokala samhälle. Få behöver nu arbeta heltid, vilket har lett till minskad stress hos våra barnfamiljer, barn och unga blir sedda och känner hopp och vi utmärker oss genom att samtliga folkhälsosjukdomar har minskat markant. 

… HAR DET SKETT EN CYKELREVOLUTION!

Täby har blivit närkommunnernas Köpenhamn, cykelinfrastrukturen syns överallt och det absolut enklaste och snabbaste alternativet att ta sig fram är med cykel. Det har blivit en norm för Täbyborna att cykla till träningar, skola och jobb, vilket har ökat säkerheten för våra barn, förbättra både vår ekonomi och vår hälsa OCH minskat våra utsläpp med 8 % per år!

Långa bilköer på Marknadsvägen och till Täby Kyrkby, bilträngsel vid skolorna och milsvida bilparkeringar vid Arninge är ett minne blott!  Istället finns stora, fina cykelparkeringar med tak och laddmöjligheter på alla stora destinationer – och de är fulla av cyklar! 

… BLOMSTRAR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH VI BADAR I FRISKA VATTEN!

Kommunens planteringar är fulla av liv och även lokala företag, skolor och golfbanor har upplåtit ytor för biologisk mångfald. Halva Täbys ytor är inte bara gröna – utan effektiva ekosystem fulla av pollinatörer som gynnar Täbys många nya odlingar som lokala matproducenter startat för att öka vår självhushållning. Det här har förbättrat täbybornas livsmiljö avsevärt, det är en fröjd att cykla runt i Täby för överallt ser man blomstrande ängar, rabatter och odlingar som är fulla av liv. Det finns ett sjudande djurliv i våra sjöar och i Stora Värtan, som medger fint fritidsfiske med ätbar fångst. Inga barn eller hundar blir sjuka av otjänligt vatten i våra sjöar och det finns en omfattande beredskap för skyfall och extremväder

… ÄTER TÄBYBORNA ÖVER 50% LOKALT ODLAD MAT!

Det finns det nu en omfattande odling och produktion av mat i Täby – och i Norrort i stort. Ett kommunövergripande initiativ har upplåtit ytor och stöttat lokala producenter att starta upp mikro-odlingar. Alla Täbys mataffärer har tagit in de lokala varorna i sitt sortiment, och under en lång säsong hålls en stor marknad varje helg i Täby Park, där täbyborna kan köpa lokalt, hållbart odlad mat. Det här har ökat vår motståndskraft mot den globalt hotade livsmedelsproduktionen, och dessutom har det också gynnat ett grönt näringsliv och sysselsättningen i Täby. Det finns naturliga, gröna instegsjobb för täbys ungdomar, och den närodlade näringen har också bidragit till att minska klyftorna mellan människor i Täby.

Värdegrund

VÅRT VARFÖR

Världens klimatforskare är eniga: Läget för jordens klimat är akut. FN:s klimatpanel IPCC menar att det är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till den kritiska nivån 1,5 grader men att det kräver förändringar ”i en skala som aldrig tidigare har skådats”. Vi i nätverket Ett hållbart Täby tar det här på allvar och arbetar för att driva på vår lokala klimatomställning i den takt som forskningen kräver. 

VÅRT SYFTE

Vårt syfte är att erbjuda inspiration och gemenskap för alla som strävar efter att göra fler hållbara val. Vi inkluderar alla på resan och respekterar att alla har kommit olika långt.  Vi vill påverka Täbys politiker att minska samtliga utsläpp av växthusgaser som genereras av kommunens verksamheter samt att underlätta för medborgare och företag att leva och verka klimatvänligt i Täby.

VÅRT MÅL

Vårt yttersta gemensamma mål är att göra vår del i Täby för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad i enlighet med Parisavtalet. För oss lokalt är målet att minska våra personliga utsläpp av växthusgaser till en hållbar nivå, samt att vår kommun ska minska sina totala utsläpp med 13% om året till 2030.

Tidslinje

2019

Nätverket Ett hållbart Täby bildas, vi lämnar in ett Medborgarförslag till Täby kommun med flera hundra underskrifter, lämnar förslag till kommunens cykelplan och anordnar vårt första klädbyte i Täby Park. I oktober mottar vi Täby kommuns Miljöpris.

2020

Vi genomför en mailkampanj till Täbys politiker om att ta klimatkrisen på allvar, håller vårt första webinar om Vintercykling och intervjuar partiernas om deras klimatambitioner. I september håller vi en manifestation utanför kommunhuset.

2021

Vi når milstolpen 1 000 medlemmar i vår Facebook-grupp och firar med en sommargåva till Täbys politiker. Vi lämnar in synpunkter till Täbys översiktsplan 2050 , anordnar webinarer om Hållbara investeringar, Dricksvattnet i Täby och om Täby kommuns hållbarhetsarbete samt anordnar Täby klimatupprop i september.

2022

Under 2022 föds initiativet Odla Äng i Täby, vi ordnar träffar om Solpaneler och Hållbar semester, klädbyte i Täby park. Vi granskar kommunens placering i Aktuell Hållbarhets Miljöranking och så kampanjar vi för att rösta för klimatet i årets val.

2023

Under 2023 pustar vi ut lite efter valet, håller omställningsprogrammet 4 samtal för ett hållbart liv, vårt Klädbyte tar steget in till Täby C för första gången och vi når milstolpen 2 000 medlemmar i vår Facebookgrupp. Det här är också året då vi påbörjar arbetet med att bilda förening.

2024

Vi lanserar föreningen Ett hållbart Täby och firar att vårt fantastiska nätverk fyller fem år med ett jubileum på The Public för alla våra medlemmar. Under året lanseras även denna nya fina hemsida!

Medlemskap

Vi välkomnar alla täbybor och fysiska personer som verkar i Täby att stödja vår verksamhet genom att bli medlemmar i vår förening. Medlem blir du som står bakom vårt syfte och betalar in medlemsavgift enligt nedan för innevarande verksamhetsår. Medlemmar får ett nyhetsbrev med våra senaste och kommande aktiviteter, samt välkomnas en gång per år till föreningens Årsmöte, utöver alla våra andra aktiviteter. 

Så här gör du:

  1. Fyll i medlemsformuläret genom att klicka på länken nedan (formuläret öppnas i en ny flik). 
    Som medlem godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR)
  2. Betala medlemsavgiften 150 kr till vårt Bankgiro 470-7311 (Ekobanken).  Medlemsavgifter som inkommer efter den 30 november gäller för nästkommande år. Inbetald avgift återbetalas ej vid eventuellt utträde. Företag kan inte bli medlemmar i föreningen, men välkomnas istället att kontakta oss för samarbeten och partnerskap genom att skicka ett mail till info@etthallbarttaby.se
Medlemsformulär

Samarbeten och partnerskap

Ett hållbart Täby vill samverka med lokala organisationer, företag och föreningar för att skynda på klimatomställningen. Ingen klarar det här ensam och vi är varandras grannar, medborgare och kunder i Täby. Vi vill skapa ett nätverk av alla aktörer som vill dela erfarenheter, kunskap och samarbeta för ett mer hållbart Täby. Är du en av dom ? Hör av dig  genom att maila till oss. Använd knappen nedan.

Vi vill samarbeta!

Organisation och ledning

Ett hållbart Täby är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som driver på den lokala klimatomställningen i Täby. Vi driver ett stort community via vår Facebook-grupp med över 2000 medlemmar. Vi är organiserade i fyra tydliga fokusområden och ordnar aktiviteter, samverkar och driver opinion inom dessa. 

Ur föreningens stadgar

Föreningen har till ändamål att  erbjuda inspiration och gemenskap för alla Täbybor och andra som strävar efter att leva mer miljömässigt hållbart

Länk till stadgar

Styrelse och ledning

Föreningen drivs av en styrelse på sju personer tillika täbybor som tillsammans driver föreningen framåt. Vi ses en gång i månaden och arbetar tillsammans med våra aktiviteter, vår kommunikation   och vårt påverkansarbete.  

Berit Olofsson, Ordförande och fokusområde Resor och Transport
Alexandra Jämting, Vice Ordförande och kommunikationsansvarig
Eva Haussling, sekreterare, fokusområde Natur och Miljö
Ulla-Marie Petersson, kassör, medlemsansvarig och talesperson
Susanna Salwén, ledamot och fokusområde Natur och MIljö
Karolina Berglöf, ledamot och fokusområde Cirkulär ekonomi
Malin Mattsson, ledamot, fokusområde Politik och påverkan

Berit Olofsson

Alexandra Jämting

Eva Haussling

Ulla-Marie Petersson

Susanna Salwén

Susanna Salwén

Karolina Berglöf

Malin Matsson