Skip to main content

Täby kommuns placering i rankingen som årligen görs av Aktuell Hållbarhet blev 2022 osedvanligt högt

 

Kommunen steg med 22 placeringar till nummer 9 – och det utan att vi noterat någon nämnvärt förbättring av klimatarbetet. Rankingen bygger till stor del på självskattningar, och när vi granskade svaren som Täby kommun lämnat in fann vi att kommunen i ett antal svar snälltolkat nivån på sitt klimatarbete. Eftersom Täby kommun använder en topp-tio-placering i Aktuell Hållbarhets ranking som ett av fyra miljömål att styra kommunens verksamhet efter, så ser vi detta som ett stort bekymmer. Vår granskning resulterade i en debattartikel av Ulla-Marie Petersson, som publicerades i Aktuell Hållbarhet den 23 maj och  som gav ringar på vattnet.

Aktuell Hållbarhet publicerade snabbt en kommentar, där bland annat följande står att läsa:

”Aktuell Hållbarhet har efter att debattartikeln publicerades gått igenom Täby kommuns svar och kan konstatera att det utifrån det underlag som kommunen lämnat in inte går att utläsa om de uppfyller kraven i de utpekade frågorna eller inte. Sett till de motiveringar som Täby kommun har lämnat i fritextsvar, ser det dock ut som om ja-kraven inte är uppfyllda för flera frågor”.

Strax därefter lämnade Täby kommun en replik, där kommunens hållbarhetschef Gregor Hackman menar att man svarat uppriktigt och ärligt, och att man länge och enträget arbetat med att minska klimatbelastningen.

Resultatet av vår granskning hittar duhär. Vi har också delat granskningen med kommunen, och ser nu fram emot ett skriftligt svar som vi hoppas kunna publicera här inom kort. Vi vill verkligen understryka att det enda vårt nätverk vill är att vår kommun bedriver ett ambitiöst och kraftfullt klimatarbete, och vi hoppas att den här granskningen kan bidra till det.