Skip to main content

Fokusområde

Natur och miljö

Vi ser redan nu effekterna av att planeten blir allt varmare och det sker även i Täby. Varmare och torrare somrar, extremare väder med översvämningar och stormar kommer bli vanligare framöver. Det påverkar den biologiska mångfalden och våra hav och sjöar. Är vi och Täby rustade för det? Vad kan vi själva göra för att minska utvecklingen, och vad skulle vi som kommun kunna göra? Det är exempel på frågor som den här fokusgruppen tittar närmare på.

Öka den biologiska mångfalden. Lär dig odla äng och hjälp Täbys pollinatörer!

Mat och klimat

Lär dig äta rätt, för din kropp, miljön och för framtiden!

Täbys vatten

Täbys sjöar, hav och vatten

  • Reflektera över din relation till vår natur och miljön runtomkring dig. Vilken natur uppskattar du? Vad är viktigt för dig i din närmiljö? 

  • Lär dig mer! Forskning från Stockholm Resilience Center visar att 6 av 9 av våra planetära gränser är överskridna. Det innebär att vår naturliga värld är hotad. Läs mer om Planetary Boundaries

  • Fundera på vad just du känner är viktigt att göra för att minska din egen påverkan på Natur och Miljö. Hoppas du finner inspiration på dessa sidor!

  • Bonus – berätta om dina tankar EHT:s Facebook-grupp! Där har du ett stödjande sammanhang, och du kommer garanterat få pepp för dina val.