Skip to main content

2019 fick Ulla Marie Petersson ta emot  Täby kommuns Miljöpris för sitt engagemang i nätverket ”Ett hållbart Täby”. Priset delades ut av Annica Nordgren (C), ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Motivering till miljöpriset 2019

”Ulla Marie Petersson har visat ett stort engagemang för miljöfrågor i Täby med speciell inriktning på klimatfrågan. Ulla Marie är initiativtagare och sammankallande för nätverket Ett hållbart Täby som startades i årsskiftet 2018/2019. Nätverket har snabbt utökats till att omfatta uppemot trehundra medlemmar som genom sitt miljöengagemang vill göra det möjligt att leva klimatsmart och med bibehållen hög livskvalitet i Täby. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att informera Täbyborna om hållbara alternativ, skapa opinion och driva lokala och globala miljöfrågor om till exempel skolmat och lokala transporter. Nätverket fungerar också som en stödgrupp för Täbybor som vill leva hållbart.”

Så här sa Ullis när hon tackade för priset:

Tänk…

… när det finns breda, tvåfiliga cykelvägar i hela Täby och när en hel våning av garaget under Täby centrum är cykelparkering, och varje parkeringsplats i kommunen har en laddstation för elbilar. 

…. när vi mäter ALLA klimatskadliga utsläpp av växthusgaser vi orsakar i kommunen, och när vi ALLA tar de beslut som krävs för att de ska minska. Företag, politiker, du och jag.

… när kurvan har vänt neråt, när larmrapporterna byts ut mot framgångsrapporter och vi kan säga – vi gjorde det. Vi klarade det tillsammans.

Det här är vad vi i vårt nätverk strävar efter. Och allt av det är fullt möjligt! Det krävs bara mod att fatta de nödvändiga besluten. 

Jag hoppas att allt detta sker inom min livstid. Jag hoppas att vi gör allt som krävs för att utsläppen av växthusgaser ska minska kraftigt redan nästa år. Gör det inte det så kan jag inte lova en trygg framtid för mina barn.