Skip to main content
Kommunfullmäktige sammanträdande 8 april 2024; Om punkten 6. Besvarande av Elisabeth Johanssons(S) interpellation; angående kommunens koldioxid budget. Elisabeth efterlyser uppföljning tidplan och mätbara mål för kommunens arbete med koldioxid budget. Det står på Täbys hemsida att vi ska minska våra utsläpp med 14% men vi har ingen aning om hur vi ligger till.

Erik Andersson (M) svarar inte på frågan direkt men påpekar att Sverige står för 0,12% av världens utsläpp och att den svenska skogen absorberar 83% av våra utsläpp. Täby som kommun släpper ut minst per capita. Vi vet inte hur vi ligger till idag exakt men vi vet att vi har halverat våra utsläpp sedan 1990. Vi borde snarare tala om hur vi duktiga vi är på låga utsläpp. Erik menar att utsläppssänkningarna måste göras i Kina, inte här.

Elisabeth replikerar att frågan handlar om att mäta hur vi följer plan och att vi inte kan be kineserna göra det.
Annica Nordegren (C) håller med om vi behöver synliggöra för Täby borna vad som görs och menar att kommunen jobbar på mätetal och att det görs mycket på området.

Diskussion om en lista från Naturvårdsverket där Täby kommun kommer ut som en av de som har lägst koldioxid utsläpp av alla. S och MP understryker båda att hushållen står för 3/5 av utsläppen och industrin för 2/5 av utsläppen. Att vi kommer ut som en kommun med låga utsläpp i en sådan undersökning är inte konstigt eftersom vi saknar industri i Täby.
(M) menar att tar vi med INREGOs i beräkningen av Täbys konsumtion utsläpp så är vi i Täby i princip på noll vad som gäller utsläpp.
Kommentar: Är det att betrakta som ett rimligt arbetssätt från Täby kommuns politiker att sätta mål/strategier utan att kunna redovisa vare sig aktiviteter eller sätt att mäta – ens månader/år efter att målen/strategier tagits. 
Utsläpp kan räknas på olika sätt. Läs gärna DN väl genomarbetade artikel;
av Alexandra Jämting

Leave a Reply