Skip to main content

Besvarande av interpelation från Elisabet Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande; Mätbara mål i syfte att minska de territoriella koldioxidutsläppen i Täby – kommunfullmäktige 17 juni 2024

Under mötet diskuterades klimatfrågor och hur Täby kommun kan minska sina koldioxidutsläpp. Elisabeth Johansson från Socialdemokraterna inledde med att påpeka att det saknas specifika mål för att minska de territoriella utsläppen i Täby och efterlyste mer konkreta åtgärder. Erik Andersson från Moderaterna svarade att kommunen arbetar med att minska utsläppen från kommunala verksamheter och har en klimatstrategi, men betonade att teknikutveckling och skogsbruk är viktiga faktorer för att minska utsläppen på lång sikt;

Erik Andersson; Det finns inget uppdrag när det gäller att minska de territoriella utsläppen i kommunen.  Vi ska ha ett kunskapsuppdrag till kommuninvånarna så att man kan välja rätt. 

Elisabeth Johansson lyfte att kommunens utsläpp till största delen kommer från andra källor än de kommunala verksamheterna och ifrågasatte varför inte mer görs för att minska dessa. Hon efterlyste ett snabbare och mer omfattande klimatengagemang. Erik Andersson svarade att kommunen redan har halverat sina utsläpp sedan 1990 och att tekniska framsteg kommer att minska utsläppen ytterligare, särskilt inom transportsektorn.

Elisabeth Johansson (S): Vi borde gå med i klimatkommunerna! Om man tittar och jämför vad de har åstadkommit jämfört med till exempel Täby så har man kommit väldigt långt –  just för att man utbyter erfarenheter mellan varandra  – för att just göra de adekvata riktiga bra lösningarna

Johansson framhöll att andra kommuner, som Östersund, har framgångsrika klimatåtgärder genom samarbeten med invånarna och tydliga mål, och föreslog att Täby kan lära av deras exempel. Flera alliansrepresentanter, inklusive Thomas Helleday från Liberalerna, betonade att Täby redan gör mycket för miljön, men erkände att det finns utrymme för förbättringar och att det är viktigt att tydligt kommunicera dessa insatser till invånarna.

Thomas Helleday (L):  Vi kan hitta fler mål som sporrar Täbyborna!

Sammanfattningsvis enades mötet om att Täby behöver fortsätta sitt klimatarbete med fokus på teknik och medborgarinvolvering, samtidigt som man ser till att öka transparensen och synligheten av de åtgärder som genomför

EHT kommentar: Om vi inte har ett uppdrag att minska de territoriella uppdragen bör vi ju genast ge oss det uppdraget i kommunen. Vi måste alla hjälpas åt och minska våra utsläpp i en galopperande klimatkris och det är såväl rimligt som önskvärt att kommunen tar taktpinnen sätter mål och mäter. Det som händer är att för många aktörer  pekar på åt andra håll eller in i cyberspace,  Vi hade önskat en konkret debatt om mål och hur mäta dem samt konkreta åtgärder.

På kommunfullmäktige  pratas det om att vi inte ska förhasta oss och vi måste vara säkra på att vi gör rätt saker. Förhasta oss? An inconvient truth filmen kom 2006. Paris avtalet skrevs 2015. Hur många år behöver Täby Kommun för att ta fram konkreta mål,  mätetal handlingsplaner och börja aktivt med kommunens egen omställning? De privata företag i Täby kommuns storlek som vi känner till har redan detta på plats sedan länge.