Skip to main content

Täby naturskyddsförening anordnar en vandring längs en bit av den nya kraftledningen som ska gå från Hagby genom Stolpaskogen förbi Gullsjön i Täby

Tanken är att på vissa av kraftledningsgatorna plantera växter så att den biologiska mångfalden gynnas och på så sätt skapa spridningsvägar för insekter.

Vi kanske även hinner stanna vid några av forten längs den gamla ”korvlinjen”.

Ta med fika till rasten vid Gullsjön.

När: 20 april  kl 10:00-12:00

Var: Entrén till Myrängsskolan, Tappvägen 5 i Gribbylund

Arrangör: Täby naturskyddsförening

Länk till event