Skip to main content

Ett hållbart Täby närvarade när Täby kommuns nya klimatstrategi klubbades


Efter en över 1 timmes lång debatt om klimatstrategin så klubbades den då slutligen i går kväll – det var onekligen den punkt som fick mest engagemang av ledamöterna. Talarlistan tickade lång, replikerna flög och det var långt ifrån alla som var nöjda med strategin. Vi  satt på första parkett och representerade Ett hållbart Täby. För er som vill lyssna på hela debatten – vilket jag verkligen rekommenderar för alla som engagerar sig i lokal klimatpolitik så finns den att klicka sig fram till direkt i den inspelade versionen. Här är lite godbitar från debatten:
  • Företrädare för Miljöpartiet och Socialdemokraterna yrkade på åter-remiss, för att de ansåg strategin vara ofullständig och rentav ofärdig.
  • Företrädare för Sverigedemokraterna ansåg strategin så urvattnad så att de inte behövde avslå, då den ändå inte kommer ge något resultat
  • Företrädare för Alliansen välkomnar strategin, en del som en julklapp, och menar att den tex inte innehåller mål eftersom dessa finns i Översiktsplanen, eller budget eftersom åtgärder ännu inte är identifierade.
Något positivt som framkom var att strategin kompletteras med ett uppdrag till tjänstemannaorganisationen att inventera samtliga utsläpp inom kommunens verksamhet, något som sedan ska ligga till grund för åtgärder.
Detta anser vi borde ha skett inom ramen för den utredning som ligger till grund för strategin.

Ytterligare något som vi såklart ser som positivt är att det är tydligt att vårt nätverk tillsammans med Täby Naturskyddsförening i högsta grad bidragit till att få den här strategin till stånd, och att Täbyalliansen vill fortsätta den viktiga dialogen.

 

Vi kan konstatera att ett viktigt steg är taget och att det engagerar. Det är självklart upp till var och en att bedöma huruvida det är något att fira, men jag tänker att vi kan göra både och.

Det jag lämnar kvällen med, är att de allra flesta av oss förstår att det är fara och färde med klimatet och att det kommer att påverka oss kraftigt.

 

Men det jag inte tror att tillräckligt många känner – är att vi har möjligheten att respondera i tillräcklig utsträckning.

 

Jag är övertygad om att vi har det. Men det kräver en fördjupad riskinsikt, att vi slutar att förminska våra insatser och börjar ta oss själva och vår livsmiljö på tillräckligt stort allvar för att göra vad som krävs.

 

Länkar:

Den inspelade debatten 
  
/ Ullis Petersson och Berit Olofsson