Skip to main content

Hej, Naghmeh och tack för allt ditt stöd i nätverket! Du är ju inflyttad till Täby, hur upplevde du att det var att komma hit? 

Jag kom ju ifrån doktorandstudierna i Linköping där alla pratade miljö, cyklade och odlade. Här fick jag intrycket att hållbarhetsfrågor inte var så viktiga i människors vardag. Så det gjorde mig väldigt glad när jag hörde om ert nätverk och se att engagemanget även finns här i Täby! En annan sak som vi fick med oss från tiden i Linköping är att fokusera på det som ger oss mening. Vi jobbar båda 80% för att ha tid med barnen, men i vår omgivning verkar det finnas många som jobbar så mycket att de bränner ut sig trots att de mycket väl skulle kunna gå ner i tid.

Åh, det här är en av mina hjärtefrågor… Men du har ju världens coolaste jobb – berätta!

Jag jobbar som forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, med fokus på hur politik möjliggör eller försvårar omställningen till ett system baserat på förnyelsebar energi. Alla har ju insett att vi har lösningar, men det svåra är att få till politiken. Länge har man hört att marknaden klarar det här, men marknaden skriker efter hjälp från politiker.

Högaktuellt för oss som vill påverka vår kommun med andra ord. Vilken roll tror du ett nätverk som vårt kan spela för vår kommun?

Jättestor roll! Besluten som politikerna tar måste ju bygga på medborgarnas intressen. Det är ju de röster som gynnas av systemet idag som hörs mest, men det är de röster som vill ändra systemet som måste hitta nya vägar in till politiken. Jag tror också att de nära relationer man kan skapa i sitt närområde genom att engagera sig kan ge mening till folk och jag tror att de flesta ändå vill vara med i en utveckling och vilja påverka.

Ja, det här tampas vi ju med dagligen. Några tips på vägen? 

Det går att föra fram frågorna på ett sätt som gör att det får mer genomslag. Ni har ibland lyckats få med er media, vilket är väldigt viktigt.

Politiker lyssnar på sin egen bas men inom den basen så finns det även människor som kan bygga broar till andra grupper. Om man kan få med människor från den basen som driver denna frågan så ökar chansen att ni når fram. Kan ni kroka arm med tex företagarföreningar eller andra som delar grundvärderingar med de som styr, så har ni något gemensamt att utgå ifrån och det behövs för dialogen.

Så klokt! Vad jobbar du med just nu?

Just nu leder jag ett projekt som tittar på länders långsiktiga klimatplaner. Alla länder anslutna till Parisavtalet får ju lämna in sina kortsiktiga åtaganden, men vi ville även se deras långsiktiga strategier. Ca 30 länder har lämnat in i dagsläget och som väntat är planerna väldigt vaga, för det är svårt för stater att vara långsiktiga med korta mandatperioder. Det är också svårt att vara konkret eftersom framtiden är så oviss. Men det vi ser är att det finns väldigt mycket teknikoptimism inbyggd i planerna. Tex att det ska finnas CCS (Carbon Capture and Storage, alltså koldioxidavskiljning och lagring), och möjligheter att få till negativa utsläpp på stor skala (t.ex. genom trädplantering eller tekniska lösningar som fortfarande är på utvecklingsstadiet). Väldigt få av planerna pratar om att det även kommer att behövas livsstilsförändringar (exempelvis i form av mindre köttätande eller bilåkande). Detta trots att forskningen pekar på vikten av dessa förändringar.

Spännande! Kan du nämna något exempel på en hyfsat bra plan?

Ja, Frankrike till exempel skickade in en klimatplan ganska tidigt, men fick ganska snabbt göra om den med högre ambitionsnivå. Efter stora protester genomförde Frankrike en medborgar-dialog för att förankra och ta in idéer. Och det visade sig efter dialogen att människor som var med var villiga att gå mycket längre än vad regeringen ursprungligen föreslagit för att minska växthusgaser. Nu pratar planen bland annat om behovet av ”en storskalig social förändring till förmån för klimat- och energiomställningen, särskilt genom främjandet av en mer måttlig livsstil och hållbara konsumtionsmönster”. Ett konkret förslag från medborgardialogen var bland annat att förbjuda inrikesflyg på vissa sträckor där det redan finns bra tågförbindelser.

Positivt! Det bekräftas ju av den undersökningen som kom i veckan från Stockholm Resilience Center om attityderna till klimatkrisen bland G20-länderna, där så många som 74% av alla svenskar är redo att agera för att rädda planeten (83% av samtliga svarande i enkäten).

Ja, de har mandaten, men så fort det kommer ett lagförslag som missgynnar en grupp så vågar de inte agera. Man måste landa i att vissa kommer missgynnas och vissa gynnas av den systemförändring som krävs.

Sant… Hur känner du själv inför framtiden?

Jag har varit ganska pessimistisk sedan klimatmötet 2009 som blev ett sådant antiklimax för miljörörelsen. Men jag ser också hela tiden de framsteg som görs och att engagemanget växer. Och i takt med att extremväder ökar, kommer fler att inse att vi behöver radikala utsläppsminskningar.

Jag tror dock att jag kommer leva med att vi alltid kommer att göra för lite och för sakta. Men det är viktigt att komma ihåg att alla insatser för att adressera klimatutmaningen räknas och är viktiga.

Man ska också veta att det händer väldigt mycket i resten av världen. Redan för 15 år sedan när jag bodde i Tyskland så hade de bilfria innerstäder, och det pratas nu om internationella avtal för att fasa ut fossila bränslen, och idéerna kring Ecocide växer (vilket innebär att storskalig miljöförstöring kan förbjudas). Många organisationer drar också hela länder inför domstol för att de inte når sina klimatmål och det tycker jag är positivt. Utan att många trycker på för förändring är risken att politiker skjuter upp många klimatbeslut.

Det kräver mycket av en att hitta meningen i att fortsätta kämpa. Har du någon annan feedback till vårt nätverk i hur vi kan bli bättre?

Nätverket heter ju Ett hållbart Täby, och det är viktigt att inse att det inte bara är klimatet som är utmaningen. Klimatfrågan är central i hållbarhetsutmaningarna, men den hänger ihop med många andra hållbarhetsutmaningar. Lösningarna måste vara beredda på att tackla dessa utmaningar samtidigt.

Dessutom, förändring kommer att ske oavsett och det är bra att vi förbereder oss vid på det så snart som möjligt. Vi måste försöka styra förändringen i det håll som är önskvärt. Det är svårt för planerare att styra utvecklingen mot en oviss framtid, men om man sätter en vision så underlättar det. Hur ser det hållbara Täby ut t.ex.? Det skulle vara intressant om medborgare kunde engageras i att utforska en sådan vision.

Du har så rätt i det. Det är komplext, och jag avundas inte de politiker som har uppgift att ta fram visionen om en ny framtid. Men jag önskar också att vi kunde göra det jobbet gemensamt!

Tusen tack snälla du för den här stunden, det känns fantastiskt att ha dig i vårt nätverk!

 

Fotograf: Rickard Kilström