Skip to main content

400 Täbybor står bakom vårt medborgarförslag om ökad takt i klimatomställningen!

Idag höll vi i Täby en av ca 140 manifestationer för klimatet i Sverige. Vi samlade inte de 6-7000 personer som Stockholm gjorde, men vi var där.

Ibland får vi synpunkter på att det är Kina och Indien som måste lösa krisen. Ja, det måste dom. Och vi. Det finns inget stöd någonstans för att vi i västvärlden, och Sverige, kan fortsätta att leva som vi gör idag. Klimatkrisen är global – och därmed också lokal.

 

Så vi i den här gruppen jobbar där vi står. Vi gör det vi kan. Du gör det du kan. Vi  är pionjärer i ett nytt sätt att leva, som om 10 år, eller kanske till och med 5 år, kommer vara det nya ”normala”.

Ett lugnare, mer hälsosamt liv, som inte äventyrar barnens framtid. Kanske kommer vi till och med må avsevärt mycket bättre, inte bara på grund av förändrad kost och livsstil, utan också för att konsumtions- och status-stressen har minskat. Ett hållbart liv, både för människa och planet. Vi visar att det går att leva så redan nu.

Inte alla är bekväma med att stå med plakat utanför kommunhuset. Jag är knappt det. Men det är lika viktigt för beslutande politiker att känna stöd för att ta de radikala beslut de behöver, som det är för dig och mig. De behöver bli inspirerade, inte känna sig ensamma, och ha stöd bakom sig för att våga. Precis som jag.
Så det vi har gjort idag, när vi har lämnat in nästan 4oo ( ja!!) namnunderskrifter tillsammans med vårt medborgarförslag, det är viktigt. Det spelar roll. Annica Nordgren och Camilla Ifvarsson, kommunalråd och representanter för Täby kommun, tog emot vårt förslag idag och välkomnade en fortsatt dialog. Så det här är ett startskott. Nu kommer vi att följa Täby kommun på resan mot nya, mycket skarpare klimatmål och vi hoppas så klart att kommunen blir den förebild de önskar vara.

 

Här kan du läsa Medborgarförslaget i sin helhet.