Skip to main content

Hej, Magnus Leydner och strålande varmt välkommen på resan mot Ett hållbart Täby! Vi träffades ju på Täby Food market här tidigare i vår, och uppmärksamma medlemmar kunde även läsa om dig i senaste Mitt i Täby. Berätta, vem är du och varför har du valt att gå med i nätverket?

 

Jag är en Täbybo med familj som i samband med att jag fyllde 50 förra året fick jag två höns av några av mina vänner, en present som bortom en crash-course i djurhållning och ödmjukhet kring vilken omsorg och arbete som faktiskt behövs för att producera mat (om än i liten skala) även väckte en hel del frågor om dagens försörjningskedjor av livsmedel.

Jag hade upp till den punkten ofta ställts inför valen i butiken mellan det hållbart producerade och det konventionella och allt som oftast låtit prislappen och enkelhet styra mina val med resonemanget ”men alla andra gör ju också det”. Någonstans under den här processen bestämde jag mig för att utforska sätt att bli en del av lösningen istället för problemet, i mitt fall fokuserat på grönsaker och sättet dessa produceras, paketeras och distribueras innan de landar på ditt och mitt bord, eller i värsta fall i komposten.

Som en del av uppstarten av detta initiativ kändes det naturligt att söka nätverk med fler medvetna konsumenter som tillsammans med oss, lokala handlare och kommun kan hjälpas åt att göra skillnad och det var då mina vägar korsades med Ett hållbart Täby.

Så spännande! Vi är nog många som mår dåligt av alla långfraktade, plastinpackade färska kryddor i hyllan. berätta, hur går det?

Ett av mina favorit talesätt lyder ”when the student is ready, the teacher arrives” med referens till att när jag öppnar mina sinnen för att påverkas och påverka kommer jag vara mottaglig för vilka vägar och beslut jag behöver fatta.

I mitt fall ledde denna öppenhet till att vägarna korsades med en bekant som under ett antal år samarbetat med en producent av odlingscontainers som sedan sålts till enskilda handlare och intressenter. I det skedet bestämde jag mig för att det här är ett utmärkt sätt att förlänga mitt engagemang kring en mer hållbar försörjningskedja av livsmedel som under stora delar av året importeras från sydligare breddgrader som i primärproduktionen kräver stora landytor, vattenmängder, gödsel och kemikalier för att klara av de yttre omständigheterna och den långa resan de har framför sig.

Tidigt inleddes samtal med Täby Park AB och lokala ICA-handlare för att hitta en gemensam polstjärna vilket relativt snabbt visade sig utgå ifrån FNs globala miljömål och hur de kan manifesteras på lokala nivå, i detta fall i form av lokal produktion av grönsaker. Vår drivkraft och övertygelse är att om man vill åstadkomma förändring behöver man hjälpas åt och detta har varit en viktig aspekt i framskridandet i denna process som nu resulterat i att vi startar vår första odling i sommar på Stationstorget i Täby Park.

Vilken framgångssaga! Vad känner du själv i för framtiden och gör du några hållbara val som person utöver ditt engagemang ovan ?

Min övertygelse är att i och med de förändringarna vi ser i vår omvärld och miljö kommer större delar av framtidens ekosystem vara lokala, i de fall det går att öka självförsörjningsgraden av både produkter och tjänster kommer drivkrafterna att gå i den riktningen, oavsett om det är av ekonomiska eller ekologiska skäl och motiv.

Personligen är detta en värdering som vuxit sig allt starkare under de senaste åren och parallellt med att våra egna barn växer upp och blir större har besluten att ”gräva där man står” istället för att peka fingret på någon annan att göra något blivit tydligare. Som ett exempel startade jag en biodling på taket på vårt hus efter det att vår skörd av äpplen varit obefintlig och har efter det lärt mig förstå nyttan av binas bidrag i pollineringsprocessen till vår och grannarnas stora förtjusning.

Ja att gräva där man står, det är verkligen ett av våra ledord! Vad tänker du att det här nätverket kan bidra med till Täbys utveckling?

Min bild av Ett hållbart Täby summerar och manifesterar allt det som varit drivkraften i detta projekt nämligen hur vi likt bina i våra kupor kan organisera oss för att bidra och påverka inriktningen på de samhällen vi lever i. Att söka samverkan mellan beslutsfattare, marknadens aktörer och invånare/konsumenter är vägen framåt i skapandet av framtidens lokala ekosystem och där spelar det här forumet en avgörande roll för att dela idéer, samverka och stötta uppbyggnaden/ombyggnationen av vårt befintliga system.

Vilka fina ord! Tack snälla du för att du gått med i nätverket, våra vägar kommer säkerligen korsas framöver och stort lycka till med Green and Growing!