Skip to main content
Odla äng

Lokala tips i Täby

De flesta grödor vi odlar behöver pollineras för att kunna ge skörd. Vildbin (inkl humlor), fjärilar och blomflugor står för en stor del av pollineringen. Mer än en tredjedel av Sveriges vildbiarter är hotade. En mångfald av ängsväxter främjar hotade biarter, andra pollinatörer och insekter genom att ge dem både mat och boplatser. Hjälp till att vända utvecklingen genom att odla äng i gräsmattan, en pallkrage eller blomkruka.

Så här gör du en ängsö

Val av plats

Odla äng på hösten (våren går också bra) och välj plats med omsorg fri från ogräs såsom brännässlor och kirskål etc för att ge ängen de bästa förutsättningarna.

Förbered platsen

Bäst är att odla äng på bar jord. Gräv därför bort översta grässvålen och skapa små ”öar” i gräsmattan (ca 1 kvm eller mer). Detta för att gräs och ogräs inte ska konkurrera ut de känsliga ängsblommorna.

Val av jord

Om det behövs, blanda ut befintlig jord med sand eller såjord för att magra ut den. Gödsla ej, dels för att ängsblommor föredrar mager jord men också för att hålla ogräs, som tycker om näringsrik jord, borta. Ibland är det bra att låta platsen ligga i träda en säsong eller mer och/eller odla en gröda som suger mycket näring ur jorden t ex potatis.

Val av ängsfrön

Så helst med inhemska ängsfrön anpassade efter vårt klimat och miljö. Köp färdig ängsfröblandning eller samla in egna ängsfrön från naturen. Du kan även plantera färdiga ängsplantor för snabbare resultat.

Sådden

Blanda ängsfröna med sand, sågspån eller vetekli i en hink för bättre fördelning och enklare hantering vid sådden samt lättare kunna se var man sått eller inte. Platta gärna till så att fröna får kontakt med jorden och minimera risken att fröna flyger iväg med vinden. Undvik att mylla ner fröna i marken (de flesta ängsfrön ska sås ytligt för att kunna gro).

Bevattning

Glöm inte bort att vattna, särskilt viktigt vid nyplantering och en tid framöver. En väletablerad äng klarar dock torka betydligt bättre.

Slåtter

Ängen slås 1–2 ggr/år på sommaren/hösten när blommorna har blommat klart. Slå med lie eller enaxlad slåtterbalk för bästa resultat. Mindre ytor kan klippas med en grässax. Grästrimmer med gräskniv går också bra men undvik nylonsnöre (eftersträva så jämt snitt som möjligt). Låt de slagna växtdelarna ligga kvar ett par dagar för att fröa av sig. Ta sedan bort höet för att inte lämna för mycket näring på platsen och behålla jorden mager.

Tålamod

Att odla äng tar tid och det gäller att ha tålamod. Många ängsblommor är fleråriga och blommar först år två. Det finns dock ängsfröblandningar med växter som blommar redan första sommaren vilket både är estetiskt tilltalande och ger pollinatörerna mat snabbare.

Låt bli att klippa gräsmattan

Ett alternativ är att låta bli att klippa gräsmattan och se vilka lokala blommor som kommer upp. I en hårdklippt gräsmatta trivs i stort sett inga arter, minimera därför helst sådana ytor.

För mer information kontakta

Eva Häussling
Caroline Sepp

Blomfluga

Citronfjäril

Blommor i vissa ängsfröblandningar blommar redan första året.

Blomfluga vid Gröna ­Hägerns odlings­lottsområde.