Skip to main content

Lars Cederfeld och Jan Nylund, täbybor och nyblivna solcellsinnehavare!

 

13 NYA ELPRODUCENTER I BRF NÄSBY ANKARE! 

Omställningen i Täby rullar vidare bit för bit, och i maj/juni i år installerades solceller på 13 tak i BRF Näsby Ankare, Långa raden i Näsby park. Därmed fick Täby lika många nya elproducenter som tillsammans kommer att generera 170 000 kWh miljömärkt el per år. Ett lyckokast för det oväntat krångliga och två år långa projektet var att det fanns en byggingenjör, en installationsexpert och en jurist bland medlemmarna som var villiga att ta plats i styrgruppen.

Hej, Lars Cederfeldt och Jan Nylund! Grattis till ert lyckosamma projekt! Berätta – vilka hinder stötte ni på under projektets gång?

Lars: Till att börja med var det frågan om de platta taken skulle stå pall för den ökade belastningen som solcellerna medförde. Här hade vi tur med att den ursprungliga takbeläggningen redan var bytt och den nya var mycket lättare. Det innebar att konstruktionen hade många kilo ‘till godo’.

Jan: Vid ett tillfälle var vi nära att få bakslag i sista stund, efter att stadsarkitekten sagt att enda möjligheten att slippa ansöka om bygglov var att solpanelerna inte fick synas alls från marken. Vi hade redan planerat att solcellerna skulle ligga platt på taken men var tvungna att kontrollera så att ingenting var synligt från något håll. Effektskillnaden är inte jättestor jämfört med lutande paneler och den platta lösningen sparade mycket kostnader. Däremot behövde vi ta hänsyn till att man fortfarande måste kunna komma upp på taken, för att sota och rengöra brunnarna.

Var det svårt att driva igenom projektet?

Jan: Föreningen består av 31 hus och 13 hakade på. Till en början undersökte vi om föreningen kunde installera solcellerna, inte minst för att det är föreningen som samäger alla tak. Men det var svårt att få alla med på tåget och dessutom skulle det innebära att vi gick miste om det statliga bidraget på 15% av installationskostnaden. Alla hushåll hade redan varsin elmätare och det beslutades på stämman att vi skulle göra en gemensam upphandling, där alla som var intresserade fick installera solceller som privatpersoner.

Lars: När vi bestämt hur vi ville ha det skickade vi ut förfrågningsunderlag till åtta leverantörer. Fyra återkom med utförliga svar och alla parametrar dokumenterades i ett excelark. Idag har vi satt upp gemensamma regler för solceller. Om taken till exempel måste läggas om, så får vi som har solceller stå för de extra kostnaderna som det innebär att solcellerna demonteras och återmonteras. Reglerna gör det enkelt om fler vill installera solceller framöver.

Hur känns det att vara sin egen elproducent?

Jan: Det är kul, speciellt i år när elpriset är rekordhögt. Idag producerar vi betydligt mer än vi gör av med, men när snön kommer blir det förstås inte lika mycket.

Lars: Till skillnad mot tidigare kör vi numera disk- och tvättmaskinen mitt på dagen, när vi producerar som mest el.

Strålande bra jobbat tycker vi i EHT och vilken inspiration till andra som funderar på samma sak! Här har vi både kunskap och erfarenhet att hämta.