Skip to main content

Krisberedskap är något som det talas allt mer om i olika sammanhang

Både på grund av omvärldsläget och klimatkrisen. På förekommen anledning för det åtminstone mina tankar till att det finns skäl att rusta upp på lokal nivå t ex genom ett gemensamt fröbibliotek.

Har täbyborna intresse av ett eget fröbibliotek som ett led i att bli mer självförsörjande på t ex lokala och obesprutade grönsaker eller varför inte ängsfrön för den biologiska mångfaldens skull?

Konceptet går helt sonika ut på att låna gratis frön från biblioteket på våren och ge tillbaka frön efter skörd på hösten. Det finns andra orter som gått före bland annat Öckerö och en rad andra bibliotek runt om i landet, vg se länkar nedan.

Vilka frön skulle du vilja låna på ditt lokala bibliotek?
Öckerö bibliotek i samarbete med Naturskyddsföreningen: https://ockeroarna.naturskyddsforeningen.se/frobibliotek/
Lista över fler fröbibliotek i Sverige: https://www.land.se/…/lista-for-alla-odlare…/