Skip to main content

Hej, Anna, och kul att vi sprang på varandra häromkvällen!

Du är expert på en av våra knäckfrågor för klimatomställningen i Täby – nämligen mobilitet, i rollen som forskare på KTH och programchef för Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) på KTH. Berätta mer!

Mistra SAMS vision är att bidra till målet att minska utsläppen från transportsektorn till 2030 med 70 % jämfört med 2010.
Mistra SAMS underbyggs av en förståelse för att omvandlingen till ett hållbart transportsystem behöver baseras på tre huvudtyper av åtgärder, som kan sammanfattas med begreppen

  • Avoid  – undvika onödiga resor 
  • Shift – Byt från privat bil till gång, cykelkollektivtrafik eller delad mobilitet
  • Improve – förbättra miljöprestandan för befintliga transportmedel
Mistra SAMS har med living lab som metod, och med en interaktiv ansats nära hushåll fått nya lärdomar. Dels från ett Living Lab i Tullinge där ca 60 boende i närområdet med långa pendlingsresor till arbetet fick testa att arbeta från en lokal jobbhubb i som byggdes upp och placerades i närförorts centret, detta för att undvika långa pendlingsresor och byta lokala resor till gång och cykel. Dels i ett ytterligare Living Lab i Riksten som också ligger i Botkyrka, där en digital plattform med olika mikromobilitetstjänster (last-cykel, el-sparkcykel)erbjöds 14 hushåll till rabatterade priser för att byta ut privata bilresor till mer miljövänliga former av resande.

Spännande! Vad från era resultat skulle kunna vara gångbart här i Täby enligt dig?

Resultaten som vi fått fram är intressanta för alla kranskommuner i Stockholmsregionen och inte minst för Täby Kommun. Täby Kommun har också en stor utpendling på dagtid till andra kommuner som Stockholm, Kista och Solna vilket proppar igen vägarna till och från Täby men också lokalgatorna. Täby har byggt fina cykelvägar som lämpar sig alldeles utmärkt för el-cyklar. Att tillhandahålla pooler med el-cyklar och el-sparkcyklar som vi testat i Riksten i Botkyrka kommun skulle vara gångbart även här.

Förkommer det dialog kring det här med kommunen?

Ja vi har haft kontakt med politiker och tjänstemän i Täby Kommun som visat intresse för det vi gör. Hittills har det dykt upp lokala jobbhubbar i Täby Centrum området, men det skulle även finnas behov i tex i Näsby Parks centrum, Täby Kyrkbys centrum och Arninge. När det gäller hubbar för olika typer av mikromobilitetslösningar har utvecklingen inte kommit så långt.

Hur kan vi som nätverk bidra för att skynda på omställningen?

Att visa på efterfrågan lokalt är nog det viktigaste parallellt med att sprida kunskap om vilka möjligheter som finns. Men även att skapa nätverk med olika aktörer som både vill erbjuda och ta del av de nya mer hållbara lösningarna.

 

Läs gärna mer om MISTRA SAMS här