Skip to main content

Hej, Jan Skjoldhammer, CEO och grundare av NoviOcean och varmt välkommen som medlem i Ett hållbart Täby! 

Innan vi går in på din fantastiska resa med förnyelsebar energiförsörjning – vad fick dig att bli medlem i Ett Hållbart Täby?

Tack! Jag träffade en av era medlemmar, Berit Olofsson, som berättade om nätverket, och jag tycker att det ni gör är jätteviktigt. Vi behöver ställa om i både liten och stor skala, och tänk om liknande initiativ fanns i hela Sverige? Jag tänker att om ni har en modell som funkar för att skala upp omställningen så skulle den kunna implementeras i hela Sverige.
Jag bor själv i Täby och lever väl ganska lika många andra. Jag kan dock bli lite bekymrad ibland över tendensen att köpa en kraftig elbil eller två för att vara ”grön”, men samtidigt fortsätta åka på safari till Tanzania eller flyga till alperna och åka skidor ett par-tre gånger per år.

Ja, håller med dig där. Och roligt att du ser möjligheter med vårt nätverk! Berätta om NoviOcean, vad är det ni utvecklar?

Jag och företaget NoviOcean håller på och utvecklar ett sätt att ta tillvara på energin ifrån vågornas enorma krafter med vågkraft. Världen kommer inte att klara av omställningen till förnybara energikällor utan vågkraft, dels på grund av att sol och vind inte levererar under ca 40% av månadens timmar, och dels för att det är omöjligt med så många och stora batterier som skulle krävas för att lagra energi på grid-nivå. De timmar som sol och vind inte genererar energi är vågkraften fortfarande stark, ergo så behövs betydligt mindre förbrukning av fossilt samt mindre behov av lagring om man har med vågkraft i energimixen.

Spännande! Men hur går det här till ? För en icke-ingenjör?

Enkelt uttryckt så har vi kopplat ihop tre välbekanta och väl utprovade komponenter i vårt patenterade system. I fullskala, som vi nu designar och vill börja bygga nästa år, vill den bestå av en 38 x 8 x 4 meter rektangulär flotte som lyfter 600 ton, kopplat ihop med en vattenfylld 15 x 1 meter cylinder som pumpar vatten med upp till 400 km/t och 100 bar in på en Peltonturbin, som igen driver en generator. Sagt med andra ord fungerar den som en trädgårdspump, nu vet den med ett handtag, kopplat ihop med ett upp-och nervänt vattenkraftverk. Sedan skickas energien in till land på samma sätt som med havsbaserad vindkraft. Vindkraft kom först, men det intressanta är att vi i princip på alla områden ser ut att ha bättre siffror än flytande vindkraft. Därvid är potentialen nästan svår att begripa, båda för det vi kan göra för att bättra klimatet, men också för den ekonomiska potentialen,
Det ligger en liten prototyp utanför Lidingö, det är ganska spännande, där finns ett hushåll som har gått helt off-grid och försörjer sig med el från vågor och sol.

Är det här intressant för Täby och Sverige som en pusselbit för vår energiförsörjning?

Tyvärr är vågkraften i närheten av Sverige inte tillräckligt kraftig för att det ska vara gångbart på detta stadie. När vi har byggt några hundra enheter och sänkt CAPEX kostnaden betydligt, kan det dock vara av relevans. Dock, 13 av de 20 länder med mest CO2 utsläpp, har perfekta vågor, luften och klimatet delar vi globalt, så den positiva effekten vill gagna alla.

 

Mycket spännande att få höra om det här och er resa! Vi ser fram emot fortsättningen, och har du tid och lust får du gärna berätta om era milstolpar här framöver. Vi behöver alla inspireras av er som jobbar med lösningar på vår tids största utmaning.