Skip to main content

Alltså Caroline Sepp och Eva Häussling, vilka fantastiska människor ni är! Nu har snart 2000 Täbybor fått inspiration att odla äng i vår tack vare er. Berätta om ert initiativ!
Odla Äng i Täby är ett initiativ som vi startade våren 2022, och enkelt förklarat går det ut på att få Täbyborna att odla äng för den biologiska mångfaldens och pollinatörernas skull.

Och vilka är ni ?

Eva: Jag är jurist, har växt upp på en tysk vingård och odlat många år i min villaträdgård i Viggbyholm. Jag har mångårig erfarenhet av både ekologisk vinodling, köksträdgårdar och nu även ängsodling och dessutom ett stort klimatengagemang
Caroline: Jag en cyklande hobbyodlare, lövbukettsbinderska, återbruksnörd och konst -och kulturvetare som spenderade barndomens somrar på min mormors kolonilott. Som vuxen har jag odlat sedan 2016 när familjen skaffade odlingslott. Odlarintresset, klimatengagemanget och skrivandet tog fart under mammaledigheten som sammanföll med pandemin och den nytillkomna hörselskadan.

Varför startade ni Odla äng i Täby?

Vi lärde känna varandra genom Ett hållbart Täby faktiskt. Eva hade uppmärksammat mina inlägg i EHT:s Facebookgrupp och tog kontakt, på den vägen är det, säger Caroline. De gemensamma nämnarna oss emellan är odlarintresset och klimatengagemanget och vi upptäckte tidigt att vi delade oron över den hotade biologiska mångfalden samt vildbinas, övriga pollinatörerers och insekters alarmerande situation. Vi har följt utvecklingen och sett med egna ögon hur insekterna kraftigt har minskat i vår närmiljö. Som odlare visste vi redan att pollinatörerna spelar en avgörande roll för att vi ska kunna skörda de grödor vi sår. Ingen pollinering innebär markant färre bär, frukter och grönsaker då de flesta grödor vi odlar behöver pollineras för att kunna ge skörd. Matförsörjningen är hotad, inte bara här i våra lokala och privata hobbyodlingar utan hela jordens ekosystem och matkedjan kan komma att kollapsa om insekterna försvinner och vi med dem. Vi vet också vilken stor betydelse just ängen har för den biologiska mångfalden och att det finns mindre än 1 % av de ursprungliga så viktiga slåtterängarna kvar. Vi var därför tidigt överens om att vi ville göra en insats för den biologiska mångfalden och våra lokala pollinatörer då vi tyckte att det inte gjordes tillräckligt i vår kommun. Idén om att starta en odla-äng-rörelse var född.

Vad hoppas ni uppnå?

Vi vill få Täbyborna att komma över tröskeln och haka på vår odla-äng-rörelse! Vi vill sprida odlarglädje, kunskap och visa hur enkelt (nåja, det finns olika nivåer man kan lägga sig på), roligt, lärorikt och givande det kan vara att odla äng tillsammans. Vi vill även sprida budskapet om att varje liten bit äng räknas och gör skillnad.

Hur kan man hjälpa till som vanlig Täbybo?

Odla äng! Gör en ängsö i gräsmattan eller ligg kvar i hängmattan och låt gräsklipparen stå för att se vilka lokala ängsblommor som kommer upp. Vill du ha snabba resultat? Köp färdiga ängsplantor. Andra tips är: lär dig älska ogräs som maskrosor och klöver som är viktiga för vildbina och andra pollinatörer. Man kan också fixa ett vildbihotell samt ett vattenbad så att pollinatörerna kan släcka sin törst (men glöm inte att lägga i stenar eller kulor så att de inte drunknar). Saknar man odlingsbart friland kanske ängsodling i en kruka på äldreboendets balkong eller pallkrage på förskolans gård kan fungera som alternativ. Kolla in vår flyer under filer här i gruppen! Den får ALLA medlemmar i EHT självklart även skriva ut och dela i sitt närområde!

Kan verkligen en liten ängsodling göra skillnad?

JA! Vi tänker såhär: Staden på landet vittnar om att Täbyborna har ängsodlingspotential. Många Täbybor bor i villa, ofta med tillgång till någon form av grönyta och andra som bor i lägenhet har ofta tillgång till balkong eller gemensam gård. Vi är dock fullt medvetna om att de flesta Täbybor inte har tillgång till stora odlingsytor där plantering och återinförande av den så värdefulla slåtterängen är möjlig. Men en liten och välskött ängsbit är bättre än en stor igenvuxen ängsodling som inte gör någon nytta för våra pollinatörer. Därför har vi valt att bredda definitionen av vad en äng kan vara till att omfatta all slags ängsodling, stor som liten, med vädjan om att välja inhemska, obesprutade, gärna lokala ängsfrön med betoning på stor variation. Ledordet är mångfald. Kan man välja mager torvfri jord är det ett plus för att minska klimatpåverkan och inte bidra till fortsatt torvbrytning. Vi tror på kraften av att odla tillsammans – ju fler desto bättre.
Hatten av för er och ert initiativ! TACK även till alla er fantastiska medlemmar som hjälpt till att dela ut flygbladen!