Skip to main content
Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och ca 150 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen, samt att verka för spridning av trädgårdskulturen och miljövänligare levnadsmiljöer.

Riksförbundet Svensk Trädgård har jobbat för ett ekologiskt och hållbart samhälle i 125 år berättar Inger Ekrem, förbundsdirektör på Svensk Trädgård. Vi har det i vårt DNA!

Riksförbundet Svensk Trädgård huvudkontor finns här i Täby och Inger Ekrem bor också i Täby!

På Riksförbundet Svensk Trädgård hemsida finns mycket bra att hämta för den som är intresserad av att skapa en hållbar trädgård som gynnar biologisk mångfald. Handfasta tips om härdighet och klimatanpassning, vad man ska tänka på vid vattning och om att odla egen mat och mycket annat. Och en webbutik. Klicka in och kolla!