Skip to main content

Fantastisk uppslutning från EHT på kvällens Medborgardialog!

Det var väldigt spännande att ta tempen på kommunpolitikerna i klimatfrågan och vi hoppas såklart att vi inspirerat en och annan.  Vi var helt klart den största ”intresseorganisationen” på plats med nära nog 10 deltagare från nätverket! Det var ett lite trevande format så här första gången, och det finns ingen process för hur frågor och förslag tas vidare. Men vi är positiva till möjligheten, och ser fram emot en vidareutveckling av formatet!
Vi fick information om att den nya klimatstrategin ska beslutas någon gång under hösten, och vi bad om mycket tidig involvering från oss i EHT. I Allianskappan som styr mandatperiodens politik, står det bland annat att ”Dialogen med civilsamhället ska utvecklas i klimatfrågan.” Vi hoppas att även det forumet tar fart under hösten.
Kommande Medborgardialoger publiceras under Täby kommuns sida på facebook – bevaka gärna och kom med vid nästa tillfälle!