Skip to main content

21 februari, 2020

Hej Erik och välkommen in i nätverket! Du har ju precis gått med, berätta – vad tror du att ett lokalt nätverk för hållbarhet kan spela för roll i Täby?

Täby när en rik kommun med många högutbildade med stort inflytande i samhället. Om vi visar att Täby ligger i absolut framkant med att visa hänsyn till klimatet och ekosystemen, och dessutom driver utvecklingen framåt kommer det att inspirera andra kommuner att göra detsamma. Redan idag är det affärskritiskt för verksamheter att arbeta med klimatfrågan och ta ansvar för minimerad belastning av ekosystemen. Just den kommunledning vi har idag verkar inte vara så progressiv i klimatfrågan, då kan vår nätverk inspirera och stödja dem i omställningen. Det finns massor av exempel i näringslivet på hur minimering av klimatpåverkande utsläpp ger vinster långt bortanför ”the bottom line”.

Hur ser din egen resa ut, när insåg du hur det är ställt med klimatet och vilka val har du gjort sedan dess?

Jag har en forskarutbildning i glaciologi och klimatutveckling samt en journalistexamen på detta, vilket gjort att jag arbetat med vetenskapskommunikation bland annat för Kungl. Vetenskapsakademien. Jag insåg tidigt vidden av människans kraftiga påverkan på de planetära systemen – inklusive klimatsystemet – och engagerade mig tidigt i Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Min eget vetenskapliga inriktning var just inom glaciologi och klimatförändringar i norra Lappland och Antarktis. Detta ledde bland annat till världens djupaste borrkärna som kom 800 000 år tillbaka i tiden, dvs åtta istider. Genom denna har man kunnat dra slutsatser om vad som påverkat klimatet tidigare, och kan därmed utveckla ganska exakta modeller för hur klimatet kan utvecklas under vissa förutsättningar framåt i tiden. Det är insikter från denna typ av forskning som gjort att IPCC nu börja blåsa allt högre i larmluren.

Då jag arbetat mycket i fält behöver jag vara stark och har alltid cyklat till och från mina jobb, från 15 till 25 km enkel sträcka. Ett plus är ju att det inte belastar miljön och att man vet när man kommer fram! Jag har sedan studietiden i Lund sorterat alla sopor och sedan mina fattiga säsonger som skibum i Chamonix lagat mina kläder och prylar, av ekonomiska skäl.

I modern tid när jag arbetat med forskning, kommunikation och sedan 2012 i näringslivet med klimatfrågan inser jag att mitt liv sedan länge har varit väldigt klimatsmart. Men detta har också gjort att jag hållit mig stark och frisk. Alltså finns den många poäng med att låta bilen (och flyget!) stå.

Vilka områden har du som mål att utveckla framöver?

Genom att jag anser att min uppdragsgivare är moder jord, är mitt huvudsakliga syfte att få så många verksamheter som möjligt att dels inse allvaret i med klimatkrisen, dels visa äkta action med sitt hållbarhetsarbete. Sen vill jag vara i bergen så mycket som möjligt, men det löser jag via mitt jobb, som är mitt egna företag Husstainablity AB, där jag förutom utveckling av hållbara affärsmodeller arbetar som vetenskapsguide på bland annat DN-tåget. Årets första tåg går om två dagar till Alperna. Självklart är det lyxigaste resesättet som gäller, oavsett var jag ska, tåget 

Vad önskar du förbättrades i kommunen för att underlätta för dig att leva mer klimatvänligt ?

Att kommunen inte säger nej till solceller, som nu senast i Ellagård, av estetiska skäl. Att de investerar i både sol- och vindkraft i största möjliga mån. Att all kollektivtrafik är helt fossilfri. Att man erbjuder fortlöpande kunskaps- och inspirationsföreläsningar för sina medborgare i dessa svåra frågor. Att man sänker hastigheterna på de flesta vägar av både säkerhets- och miljöskäl. Att man bygger ut cykelinfrastrukturen och främjar hemkörning av mat till äldre och behövande med lastcykel och inte bil. Att man har vildmarksdagar för barn – och vuxna – ute i de fina skogar vi har i kommunen. Bara några exempel…

Vad tror du att nätverket ska fokusera på för att uppnå vårt mål om att bli 2000 medlemmar 2020?

Vi kan hitta på kul event, som t.ex. after work med klimattema, fika i skogen över öppen eld, föreläsningar, träff med ansvariga i kommunen och möjlighet att ställa frågor till dem…

Tusen tack Erik! Det slår mig alltid när jag godkänner medlemsförfrågningar vilken otrolig kompetens vi har i den här gruppen. Tack för att du delar med dig, vi jobbar så hårt vi kan med att hitta relevanta aktiviteter. Ha en fin DN-resa i alperna, hoppas vi får se nån härlig skidbild!