Skip to main content

Jag tittar på valen av äpplen i vår närmaste ICA butik i Näsbydal.

Ekologiska äpplen från Italien: inga rester av bekämpningsmedel. Gynnar biologisk mångfald – har runt 40% fler arter i än en traditionell äppelodling.. Belastar inte vattendrag, sjöar och hav med övergödning, bekämpningsmedel etc. Just idag är de dubbelt så dyra som de svenska äpplena 49.90.

Svenska äpplen: stickprovsundersökningar har påvisat rester av bekämpningsmedel Fluazimanin (används mot svampangrepp, studier visar att den påverkar hjärnan och försenar könsmognad hos råttor) samt rester av ett gäng andra bekämpningsmedel. Färre biologisk mångfald i odlingen jämfört med ekologisk. Belastar vattendrag, sjöar och hav med bekämpningsmedel som påverkar vattenlivet. Men mindre bekämpningsmedel än äpplen utanför EU. Billigaste äpplena i den här butiken idag. 25 SEK/kg

Chilenska äpplen:  Stickprovsprovundersökningar påvisar rester av bekämpningsmedel. Chile är generösare regler för användning av bekämpningsmedel än Sverige och EU. Påverkar biologisk mångfald, livet i vattendrag, sjöar och hav. Sämsta alternativet ur hållbarhetsperspektiv. Också ur plånboksperspektiv. Dyraste äpplena här 54.90 kg. Kanske är de godast? Eller varför köper folk dem?

Det är inte givet att utsläppen från transporterna med äpplen från Italien eller Chile är lägre än utsläppen från transporterna inom Sverige. Det beror på hur transporterna organiseras. En stor fullt lastad lastbil eller äpplen på ett väl lastat fartyg släpper ut mindre per kg produkt som transporteras än en liten lastbil. Lokal mat produceras och säljs oftare i liten skala, med sämre möjligheter till välorganiserade och energieffektiva transporter.

Läs mer här:

/ Alexandra Jämting